Ostatnie miejsca na nowych kursach dla początkujących startujących na początku lutego! Zapraszamy do wysyłania złoszeń na maila: kontakt@wydzialtanca.info prosimy o podanie pełnej dyspozycyjności, pomaga to w ustaleniu terminu nowego kursu.

Zaczynaliś›my jako „Kurs Tań„ca” w Duszpasterstwie Akademickim „Na Miasteczku” w Krakowie, a było to w kwietniu 2001 r. Zajęcia odbywał‚y się™ głównie w sali akademickiej Duszpasterstwa.

Przez pierwszy rok zaję™cia prowadził‚ Krzysztof Ożóg, później na scenę™ wkroczyli Iwona i Tomek.

W 2004 r. zaistnieliśmy oficjalnie jako „Wydział‚ Tań„ca”. Przez kilka lat zajęcia odbywały się™ w przeróżnych miejscach, obecnie nasza stał‚a siedziba mieści się™ przy ul. Lea 202a, skł‚ada się™ z 4 sal (2 wyposażone w parkiet, 2 w wykł‚adziny dywanowe, wszystkie w duże lustra).
Zajęcia prowadzone są przez doś›wiadczonych instruktorów:

Naszą… stronkę prowadzi Rafał- wydztan@gmail.com

„Wydział‚ Tań„ca” nie jest tylko zwykłą szkołą, do której się przychodzi, bierze udział‚ w zaję™ciach i wychodzi; oprócz zajęć‡ kursowych zapraszamy również na otwarte dla wszystkich tancerzy (nie tylko naszej szkoł‚y): practice, wieczorki taneczne, salsoteki, milongi.
Organizujemy również obozy sportowe, na które zapraszamy także innych trenerów (np. narciarsko-taneczne, jeździecko-taneczne, żeglarsko-taneczne, waleczno-taneczne); jeździmy razem w góry, spotykamy się™ na potańcówkach przy dobrej muzyce. Po roku tańca każdy może wziąć‡ udział‚ w wydziałowym turnieju, który jest świetną… zabawą…, a jednocześnie sprawdzianem wł‚asnych umieję™tnoś›ci na tle współtancerzy.

Dołą…czyć‡ do nas można w każdej chwili wybierając odpowiednią dla siebie grupę™.
Wystarczy po prostu przyjść‡ na zaję™cia,
zadzwonić‡: 733 211 999,
lub napisać‡: kontakt@wydzialtanca.info

Wię™cej o nas można przeczytać‡ w artykule jednej z naszych instruktorek, który został napisany, gdy jeszcze był‚a kursantką… oraz w wypowiedziach wielu kursantów z ubiegłych lat.

alt

Mikołajki 2003 Bukowina Tatrzań„ska (najlepsze miejsce pod słońcem na narty :))


Zobacz też grafik